Административнопроцесуален кодекс

Чл. 109 от АПК

Чл. 109 от Административнопроцесуален кодекс

Всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава предложение или сигнал.