Административнопроцесуален кодекс

Чл. 11 от АПК

Чл. 11 от Административнопроцесуален кодекс

Процесуалните действия се извършват в сроковете, определени от закона, и за най-краткото време, необходимо според конкретните обстоятелства и целта на действието или на административния акт.