Административнопроцесуален кодекс

Чл. 3 от АПК

Чл. 3 от Административнопроцесуален кодекс

Спрямо чужденците, които пребивават в Република България или са участници в административно производство пред български орган извън нея, кодексът се прилага, доколкото Конституцията и законите не изискват българско гражданство.